ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljev

ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti

(angl. HAND in HAND: Empowering Teachers Across Europe to Deal with Social, Emotional and Diversity Related Career Challenges)


vodja projekta: dr. Ana Kozina
center: Center za evalvacijske študije
spletna stran projekta: https://www.handinhand.si/sl/home2/
časovno obdobje trajanja projekta: 2021–2024


O projektu

ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi za spoprijemanje s kariernimi izzivi preko podpore socialnim in čustvenim kompetencam ter sprejemanju različnosti (ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev) je evropski (Erasmus K3) projekt, oblikovan kot javno-politični eksperiment, v katerem sodeluje 11 partnerjev in 13 pridruženih partnerjev iz sedmih držav (Avstrija, Danska, Hrvaška, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Švedska).

Projekt v ospredje postavlja učiteljice in učitelje ter jih preko razvijanja socialnih in čustvenih kompetenc ter prepoznavanja raznolikosti podpira pri učinkovitem in prožnem soočanju s kompleksnostjo njihovih vsakodnevnih izzivov znotraj razrednih in šolskih okolij. V središču je dobro počutje učiteljic in učiteljev, pri čemer so socialne in čustvene kompetence ter prepoznavanje raznolikosti orodje, ki učiteljico in učitelja najprej opremijo za skrb zase in za svoje dobro počutje in posredno za učenke in učence in njihovo dobro počutje.

ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev je nadaljevanje uspešnega Erasmus K3 projekta, ki je bil prepoznan kot eden izmed desetih najbolj inovativnih projektov za opolnomočenje učiteljic in učiteljev v Evropi: ROKA V ROKI: Socialne in čustvene spretnosti za nediskriminatorno in vključujočo skupnost.

Cilji projekta

Projekt ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev v ospredje postavlja učiteljice in učitelje ter s pomočjo programa ROKA V ROKI podpira njihove socialne in čustvene kompetence ter sprejemanje raznolikosti. Program ROKA v ROKI sestavlja sklop inovativno prepletenih sodelovalnih aktivnosti, ki temeljijo na neposredni izkušnji. Skupaj s programom projekt ponuja tudi stalno podporo in spremljanje v obdobju enega šolskega leta: sistem ROKA v ROKI.

Sistem ROKA V ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev vključuje:

  • Program ROKA v ROKI: opolnomočenje učiteljic in učiteljev – za učiteljice in učitelje, ravnateljice in ravnatelje in šolske svetovalne delavke in delavce,
  • podporo,
  • spremljanje,
  • skupno ustvarjanje dejavnosti za učenke in učence, ki jih izvajajo učiteljice in učitelji, spremljajo pa jih trenerke in trenerji.

 

Sistem je zasnovan kot celostna dolgotrajna podpora za opolnomočenje učiteljic in učiteljev pri učinkovitem in prožnem soočanju s kompleksnostjo njihovih vsakodnevnih izzivov v raznolikosti razrednih in šolskih okolij, hkrati pa postavlja v ospredje njihovo dobro počutje in skrb zase. Program za učiteljice in učitelje s pomočjo inovativnega povezovanja prepoznavanja raznolikosti in socialnih in čustvenih kompetenc usposobi za soočanje z izzivi poučevanja, jih spodbuja, da ostanejo v svojem poklicu, jih omogoča, da spremljajo in načrtujejo svoje delo in kariero ter na ta način podpirajo tako svoje kot tudi dobro počutje svojih učenk in učencev.


Projektna skupina:

 

Zunanji sodelavki


sodelujoče partnerske organizacije: slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ); hrvaško Ministrstvo za znanost in izobraževanje (MZI); avstrijski Odbor za izobraževanje Štajerske (OIŠ); Inštitut za raziskave in informacije v izobraževanju Leibniz (DIPF); Inštitut za družboslovne raziskave Zagreb (ISRZ); Univerza v Gradcu (Uni Graz); Univerza v srednji Švedski (MIUN); Univerza v Lizboni (ULisboa); Univerza v Aarhusu (AU); Mreža centrov pedagoških politik (NEPC)

vir/financer: EACEA, Erasmus K3

Dostopnost