Program

sreda, 20. september 2023


9.30 – 10.00 registracija na konferenco in kava za dobro jutro
10:00 – 10:30 uvodni nagovori
10:30 – 11:30 plenarno predavanje: dr. Manja Klemenčič, Univerza Harvard in Univerza v Ljubljani: Vključevanje raziskovalnega dela v pedagoške procese izobraževanja učiteljic in učiteljev: dvoje pričakovanih učnih dosežkov
11:30 – 12:00 podelitev priznanj
12:00 – 13:00 kosilo
13:00 – 15:30 predstavitve prijavljenih prispevkov in plenarnih razprav

četrtek, 21. september 2023


09:00 – 10:00 plenarno predavanje: dr. Paolo Sorzio, Univerza v Trstu (Italija): Na raziskovanju temelječe poučevanje in pogoji za razvoj kritičnega mišljenja učencev
10:00 – 10:30 odmor za kavo
10:30 – 12:30 predstavitve prijavljenih prispevkov ter plenarnih razprav; doktorski seminar
12:30 – 13:30 kosilo
13:30 – 15:00 predstavitve prijavljenih prispevkov in plenarnih razprav
15:00 – 15:30 odmor za kavo
15:30 – 17:00  

okrogla miza: Izzivi prenove v vzgoji in izobraževanju

Sodelujoči_e:

  • prof. dr. Janez Vogrinc, UL PEF, vodja Delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 – 2033 (DS NPVI),
  • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, UM PEF,
  • dr. Lea Kozel, pomočnica ravnatelja, Osnovna šola Vojke Šmuc Izola,
  • mag. Anton Baloh, ravnatelj, Osnovna šola Vojke Šmuc Izola,
  • prof. dr. Silva Bratož, UP PEF,
  • dr. Darko Zupanc, Državni izpitni center.

 

Okroglo mizo je vodila prof. dr. Amalija Žakelj, UP PEF

 

Dostopnost