3. nacionalna znanstvena konferenca 2018

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju

25.9.2018, ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana)

Vstop Slovenije v EU ter v mednarodne integracije nasploh je, poleg pomena znanja za blaginjo družbe, v središče pozornosti izobraževalnih politik umestil tudi mednarodno sodelovanje na vseh ravneh procesa vzgoje in izobraževanja [ter raziskovanja le-tega]. Vse večja vpetost raziskovanja t.i. ‘šolskega polja’ v mednarodni prostor tako potrjuje teoretično upravičenost kot tudi praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja ter izmenjave izkušenj, ki presegajo okvire posameznih šolskih sistemov.

Kot osrednji katalizator sprememb in posodobitev ter vir najpomembnejših inovacij, je raziskovanje v vzgoji in izobraževanju redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih ‘sistemskih’ sprememb. Tudi zato so napori snovalcev politik, strokovnjakov in pedagoških delavcev, kakor tudi širše strokovne javnosti usmerjeni v krepitev mednarodnega sodelovanja, kar potrjujejo številni programi in projekti ter iniciative na vsebinskem področju vzgoje in izobraževanja, npr. izvajanje velikih mednarodnih raziskav znanja. Mednarodno sodelovanje je namreč ena od poti k večji kakovosti dela, drugačnim, novim pristopom poučevanja in dela na izobraževalnih institucijah.

V ta namen so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirali 3. nacionalno znanstveno konferenco ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki je v tem letu nosila podnaslov ‘Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju’. Konferenca je potekala v torek, 25. septembra 2018, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je bila diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Konferenca pa je imela kot svoj cilj izpostaviti tudi vlogo in pomen mednarodnega sodelovanja kot podpore vzgoji in izobraževanju, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci sta kot vabljeni predavateljici sodelovali prof. Tone Kvernbekk, PhD, z Univerze v Oslu ter dr. Renata Salecl z In štituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Prav tako so bila na konferenci podeljena priznanja Pedagoškega inštituta in SLODRE.

red. prof. dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta
doc. dr. Ana Kozina, predsednica SLODRE
dr. Mitja Sardoč, predsednik programskega odbora

PREDAVATELJI

} prof. Tone Kvernbekk, PhD

prof. Tone Kvernbekk, PhD


Univerza v Oslu
O predavatelju

Naslov predavanja: Evidence-based practice: wishful thinking?

Predavanje bo potekalo v angleščini.

več
} dr. Renata Salecl

dr. Renata Salecl


Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti
O predavatelju

Naslov predavanja: Vzgoja za nevednost v času na znanju temelječe ekonomije

več
Dostopnost