PIRLS 2021

Namen


Namen raziskave je preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda (povprečna starost približno 10 let). Raziskava se izvaja v petletnih ciklih. V juniju 2021 je bilo izvedeno merjenje bralne pismenosti učencev na šolah.

Z vprašalniki za učence, učitelje in ravnatelje zbiramo informacije o dejavnikih, ki so povezani z doseganjem znanja. Podatke o reševanju nalog in poročila o dejavnikih povežemo med seboj. Med državami in znotraj Slovenije primerjamo bralne dosežke učencev in povezavo dejavnikov s temi dosežki. Dejavnike in dosežke primerjamo z izsledki PIRLS iz prejšnjih let in jih prikažemo v obliki trendov.


Gradiva


NOVO: Rezultati mednarodnih primerjav podatkov raziskave PIRLS 2021:


Zagotavljanje varovanja in anonimiziranja zbranih podatkov


Dostopnost