SIRIUS 3.0

Impactful and sustainable policy change for migrant education 

(ERASMUS-EDU-2022-NET; GA 101114742)


 

SIRIUS 3.0 je namenjen spodbujanju sodelovanja med različnimi akterji na področju izobraževanja otrok s priseljenskim ozadjem v izobraževanje. Cilji projekta je razvoj in oblikovanje inkluzivnih izobraževalnih praks in  politik v okviru različnih dejavnosti.

Dostopnost