Teden retorike na Pedagoškem inštitutu

Retorika in retorično izobraževanje v globaliziranem, visoko diverzificiranem in digitaliziranem svetu

 

»The Rhetorics Week at the Educational Research Institute«

Rhetoric and rhetorical education in a globalised, super diverse, digitalised world

2. 10. 2023 – 4. 10. 2023

Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, Ljubljana


Na Pedagoškem inštitutu raziskovanje retorike in njene pedagogike sistematično razvijamo že več kot dvajset let. V tem času smo zasnovali učne načrte za poučevanje retorike na primarni, sekundarni in terciarni ravni, kontinuirano razvijamo teoretske podlage za modele sodobnega poučevanja ter jih preizkušamo v praksi. Hkrati intenzivno sodelujemo z uveljavljenimi raziskovalci in raziskovalkami tega področja v mednarodnem okolju tako na ravni skupnega raziskovanja kot izmenjave praks sodobnega poučevanja retorike in argumentacije.

Eno takšnih sodelovanj predstavlja tudi tridnevni mednarodni kolokvij »Teden retorike na Pedagoškem inštitutu: Retorika in retorično izobraževanje v globaliziranem, visoko diverzificiranem in digitaliziranem svetu«, ki ga od 2. 10. 2023 do 4. 10. 2023 organiziramo na Pedagoškem inštitutu in bo v celoti posvečen razmislekom o retoriki in njenem izobraževanju. V treh dneh bodo z vabljenimi predavanji, ki jim bo sledila razprava, in v obliki manj formalnega pogovora na okrogli mizi sodelovale tri mednarodno uveljavljene raziskovalke, ki so hkrati tudi predstavnice različnih tradicij retoričnega izobraževanja. Prav zato bodo njihovi njihovi pogledi odstrli raznolikost pojmovanja in razumevanja pomena sodobnega retoričnega izobraževanja.

Na kolokviju bodo sodelovale:

 

  • 3. 10. ob 15.45 bo v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani potekala tudi okrogla miza »Issues of the 21st century’s rhetorical education: between the heritage of classical rhetoric and its succesors« [Problemi retoričnega izobraževanja v 21. stoletju: med dediščino klasične retorike in njenimi naslednicami], na kateri bodo sodelovale Lisa Storm Villadsen (Univerza v Kopenhagnu, Danska), Arlene Holmes-Henderson (Univerza v Durhamu, Velika Britanija), Anne-Grete Kaldahl (Metropolitanska univerza v Oslu, Norveška), Igor Ž. Žagar (Pedagoški inštitut in Univerza na Primorskem, Slovenija) ter Janja Žmavc (Pedagoški inštitut in Univerza na Primorskem, Slovenija).

Posnetek okrogle mize


Dogodek je nastal v okviru Raziskovalnega programa Edukacijske raziskave (št. P5-0106), ki ga financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

Dostopnost