HEAD: Za opolnomočenje ravnateljic in ravnateljev pri oblikovanju inkluzivne šolske kulture

Empowering School Principals for Inclusive School Culture


Vodja projekta na PI: dr. Tina Vršnik Perše
Center: Center za evalvacijske študije
Spletna stran projekta: https://head.edupolicy.net/index.html
Časovno obdobje trajanja projekta: december 2019 – november 2022


O projektu

Glavni cilj projekta “HEAD: Za opolnomočenje ravnateljic in ravnateljev pri oblikovanju inkluzivne šolske kulture” je razvoj izobraževanja za ravnateljice in ravnatelje osnovnih in srednjih šol na Hrvaškem in v Severni Makedoniji na področju inkluzivnega izobraževanja. V projektu bomo analizirali dobre prakse v Slovenije in na Nizozemskem ter jih preko na novo oblikovanega strokovnega usposabljanja za ravnatelje in ravnateljice prenesli na Hrvaško ter Severno Makedonijo.

Cilj izobraževanja je krepitev veščin ravnateljev in ravnateljic na področju demokratičnega vodenja šole, sodelovanja z deležniki in inkluzije na splošno. Hkrati bomo krepili njihove zmogljivosti za vzpostavljanje inkluzivne šolske kulture in ustvarjanje inkluzivnih šolskih politik in praks.

Nov strokovni program bomo preizkusili na 60-ih srednjih in osnovnih šolah na Hrvaškem in v Severni Makedoniji in evalvirali njegov učinek. Eden od rezultatov projekta bo tudi oblikovanje smernic za politike in prakse na področju izobraževanja za ravnatelje in ravnateljice pri ustvarjanju inkluzivne šolske kulture.


Gradiva


Sodelujoči raziskovalci s PI:

 

Sodelujoče institucije:
Forum for freedom in Education, Open Academy Step by Step, Foundation for Education and Cultural Initiatives Step by Step, Macedonian Civic Education Centre, Šola za ravnatelje, NSO – CNA Leadership academy

Dostopnost