ILSA-PM

Theory and Practice of Using International Large-scale Students Assessments Datasets for National Evidence-based Policymaking

Vodja projekta: dr. E. Klemenčič

Sodelujoči raziskovalci: dr. P. Mirazchiyski (center za uporabno epistemologijo)

Namen in cilji projekta:

Leta 2014 smo uspešno pridobili koordinatorstvo mednarodne raziskovalne mreže WERA IRN- PM (World Education Research Association), ki se na globalnem nivoju ukvarja s tematiko mednarodnih raziskav znanja učencev/dijakov, in sicer vseh tistih, v katerih Slovenija sodeluje in jih zanjo izvaja Pedagoški inštitut. Gre za naslednje raziskave: OECD PISA, IEA TIMSS, IEA PIRLS, IEA ICCS, IEA ICILS, EC ETLS. Raziskovalna mreža temelji na strukturi Centra za uporabno epistemologijo (Pedagoški inštitut) in se ukvarja s tematikami, ki se v okviru omenjenega centra razvijajo. Struktura mreže pravzaprav sintetizira dve vsebinski področji: teorije znanja in mednarodne raziskave znanja ter oblikovanje politik na področju edukacije (kurikularne politike, edukacijske politike). Osrednji namen raziskovalne mreže je promocija sistematične uporabe podatkovnih baz mednarodnih raziskav znanja za nacionalno oblikovanje na podatkih temelječih politik (možnosti in omejitve).

Dostopnost