JEŠT

Jeziki štejejo

 

vodja projekta na PI: dr. Janja Žmavc

center:  Center za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2022

 

Glavni cilj projekta je izdelati model raznojezičnosti naklonjenega okolja, ki vključuje razvoj raznojezične kompetence pri posameznikih, uporabo učinkovitih učnih pristopov s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije in jezikovnih virov ter tehnologij, ter omogoča vzpostavitev trajnostnega modela raznojezičnosti vseh deležnikov v celotni vertikali izobraževanja.

 

sodelujoče partnerske organizacije: Univerza v Ljubljani (Pef, FE, FF – prijavitelj), raziskovalne in visokošolske inštitucije (Pedagoški inštitut Ljubljana, FF UM, PeF UP, ZRS UP, ZRSŠ), konzorcij 26 slovenskih osnovnih in srednjih šol ter vrtcev

vir/financer: ESS – MIZŠ