Za doktorske študente_ke

K prijavi na 8. znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje« smo posebej povabili doktorske študente_ke, ki bi želeli_e v obliki posterja predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija.

Znotraj te sekcije je doktorska študentka Nežka Sajinčič (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta) predstavila svoje doktorsko delo v nastajanju z naslovom Slušno-čustveno oblikovanje pri večpredstavnostnem učenju: Izobraževalni videoposnetki o lesu kot gradbenem materialu.

V letošnjem letu je v okviru konference prvič potekal tudi doktorski seminar, katerega namen je predstavitev doktorskih disertacij nastalih v okviru doktorskega študijskega programa Edukacije vede na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

V okviru doktorskega seminarja so bile predstavljene 3 doktorske disertacije:

  • Melita Lemut Bajec je pripravila doktorsko disertacijo z naslovom Pristop CLIL skozi vsebine kulturne dediščine v splošni gimnaziji,
  • Ljiljana Gomerčić je pripravila disertacijo z naslovom Vloga vzgojitelja v procesu samoregulacijskega učenja otrok v vrtcu,
  • Daniel Doz pa je pripravil doktorsko disertacijo z naslovom Hibridni način ocenjevanja matematičnega znanja s pomočjo mehke logike.

 

 

Dostopnost