O reviji

Namen revije

Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko polje je znanstvena revija za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odborom. Kontinuirano izhaja od leta 1989 dalje. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut. Revija izhaja trikrat letno.

Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagoška psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja in edukacijskih raziskav.

Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju edukacijskih ved in interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim vprašanjem vzgoje in izobraževanja. V tem okviru revija posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije ter konceptov na področju vzgoje in izobraževanja ter raziskovalnim paradigmam s področja edukacijskih raziskav v okviru družboslovno-humanističnih ved.


Izdajatelja

Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut.


Arhiviranje

Revijo arhivira Narodna in univerzitetna knjižnica.


Viri financiranja

Šolsko poljeizhaja s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovano dejavnost Republike Slovenije in Pedagoškega inštituta.

Avtorju oziroma avtorici se za objavo prispevka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov.


Izjava o zasebnosti

Imena in elektronski naslovi na spletni strani revije so uporabljeni izključno za potrebe izdajanja revije in niso dostopni za noben drug namen in nobeni drugi stranki.