O reviji

Namen revije

Revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja Šolsko polje je znanstvena revija za teorijo ter raziskave vzgoje in izobraževanja z mednarodnim uredniškim odborom. Kontinuirano izhaja od leta 1989 dalje. Izdaja jo Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut. Revija izhaja trikrat letno.

Objavlja znanstvene in strokovne članke s širšega področja vzgoje in izobraževanja ter edukacijskih raziskav (filozofija vzgoje, sociologija izobraževanja, uporabna epistemologija, razvojna psihologija, pedagoška psihologija, pedagogika, andragogika, pedagoška metodologija itd.), pregledne članke z omenjenih področij ter recenzije tako domačih kot tujih monografij s področja vzgoje in izobraževanja in edukacijskih raziskav.

Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju edukacijskih ved in interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim vprašanjem vzgoje in izobraževanja. V tem okviru revija posebno pozornost namenja razvijanju slovenske znanstvene in strokovne terminologije ter konceptov na področju vzgoje in izobraževanja ter raziskovalnim paradigmam s področja edukacijskih raziskav v okviru družboslovno-humanističnih ved.


Izdajatelja

Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja in Pedagoški inštitut.


Arhiviranje

Revijo arhivira Narodna in univerzitetna knjižnica.


Viri financiranja

Šolsko poljeizhaja s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovano dejavnost Republike Slovenije in Pedagoškega inštituta.

Avtorju oziroma avtorici se za objavo prispevka v reviji ne zaračunava nobenih stroškov.


Odprti dostop

Šolsko polje je prosto dostopna revija pod pogoji Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 License.

Vsi prispevki so prosto in stalno dostopni na spletni strani revije takoj po objavi, brez registracije ali naročnine. Bralci lahko brez omejitev berejo, shranjujejo, kopirajo, razširjajo in tiskajo celotna besedila vseh prispevkov; po njih lahko tudi brskajo in nanje naredijo povezave ter jih uporabljajo na vse druge zakonite načine.


Izjava o zasebnosti

Imena in elektronski naslovi na spletni strani revije so uporabljeni izključno za potrebe izdajanja revije in niso dostopni za noben drug namen in nobeni drugi stranki.