Založništvo

Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi. Poskusna izdaja.


Urednik(i): Sabina Autor, Igor Bijuklič, Damijan Štefanc, Janja Žmavc


Vrsta gradiva:


Leto izdaje: 2023


Obseg: 62 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-353-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-354-7


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA
Autor, S., Bijuklič, I., Štefanc, D., Žmavc, J. (ur.) (2023). Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi. Poskusna izdaja. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-353-0

MLA

Autor, Sabina, Bijuklič, Igor, Štefanc, Damijan, Žmavc, Janja, ur. Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi. Poskusna izdaja. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2023.
<https://www.doi.org/10.32320/78-961-270-353-0>


Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi je nastal kot plod sodelovanja med Pedagoškim inštitutom in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Elektronska publikacija vsebuje poskusni izbor gesel, ki predstavljajo podlago in konceptualni okvir za dolgoročni projekt, v katerem se povezujeta leksikografska veda ter raziskovalno področje vzgoje in izobraževanja. Glavni namen tovrstnega povezovanja je zasnova dinamične, kontinuirano izhajajoče elektronske publikacije – tematskega leksikona, ki temelji na akademskih standardih pisanja in z avtorskimi geselskimi članki o temeljnih pojmih s področja vzgoje in izobraževanja predstavlja referenčno delo na omenjenem področju v slovenskem jeziku.

Dostopnost