Založništvo

Občutek pripadnosti šoli, dobrobit in učna uspešnost učencev in učenk: vpogledi mednarodnih raziskav znanja.


Avtor(ji): Klaudija Šterman Ivančič, Urška Štremfel, Igor Peras, Barbara Japelj Pavešić


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2023


Obseg: 166 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-355-4


ISBN-13 (HTML): 78-961-270-356-1


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA
Šterman Ivančič, K., Štremfel, U., Peras, I., Japelj Pavešič, B. (2023). Občutek pripadnosti šoli, dobrobit in učna uspešnost učencev in učenk: vpogledi mednarodnih raziskav znanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-355-4

MLA

Šterman Ivančič, Klaudija, Štremfel, Urška, Peras, Igor, Japelj Pavešič, Barbara. Občutek pripadnosti šoli, dobrobit in učna uspešnost učencev in učenk: vpogledi mednarodnih raziskav znanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2023.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-355-4>


Občutek pripadnosti šoli je v znanstvenih razpravah prepoznan kot temeljna potreba posameznika. V kontekstu šole je občutek pripadnosti šoli prepoznan kot pomemben dejavnik učne uspešnosti in dobrobiti učencev in učenk. Zaradi raznolikosti in razpršenosti raziskav v širšem mednarodnem okolju ter mankom le teh v slovenskem prostoru pa so dosedanji vpogledi v občutek pripadnosti šoli slovenskih učencev in učenk relativno omejeni.

Znanstvena monografija je odgovor na to problematiko. Občutek pripadnosti slovenskih učencev in učenk poglobljeno osvetljuje s podatki mednarodnih raziskav znanja.

Pri tem nas še posebej zanima, kako je občutek pripadnosti šoli povezan z učno uspešnostjo in različnimi vidiki dobrobiti učencev in učenk. Zanima nas tudi, kateri so dejavniki, ki bi lahko spodbujali razvoj občutka pripadnosti šoli učencev in učenk in kakšne so razlike v občutku pripadnosti šoli med različnimi skupinami učencev in učenk. Poglobljeni vpogledi v podatke mednarodnih raziskav, kot za zdaj edinih reprezentativnih v slovenskem prostoru, tako omogočajo misliti strategije in ukrepe za spodbujanje v mednarodno primerjalni perspektivi relativno nizkega občutka pripadnosti slovenskih učencev in učenk.

Znanstvena monografija prispeva k znanstvenim razpravam na tem področju v širšem mednarodnem prostoru, njen namen pa je spodbuditi poglobljeno znanstveno in strokovno razpravo o tem pomembnem dejavniku uspešnega delovanja učencev in učenk, šol in ne nazadnje celotnega izobraževalnega sistema v Sloveniji.

Dostopnost