Založništvo

Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih koceptov.


Urednik(i): Tatjana Vonta, Damjana Jurman, Mateja Režek, Sonja Rutar, Jerneja Jager


Vrsta gradiva: priročnik


Leto izdaje: 2010


Obseg: 114 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-035-5


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-035-5


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Vonta, T., et al. (ur.) (2010). Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-035-5

MLA:
Vonta, Tatjana, et al., ur. Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2010.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-035-5>


Priročnik Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov je namenjen vzgojiteljem in vzgojiteljicam, študentom in študentkam predšolske vzgoje ter staršem.
Predstavljene dejavnosti so namenjene predvsem otrokom drugega starostnega obdobja (od treh do šestih let), večino dejavnosti pa je mogoče prilagoditi tudi otrokom v skupinah prvega starostnega obdobja. Priročnik obsega devet poglavij, ki nakazujejo možnosti oziroma nizajo ideje za povezovanje matematike in naravoslovja z drugimi področji dejavnosti iz kurikula, ki so v priročniku predstavljene glede na izvedbo po posameznih kotičkih/centrih dejavnosti. V priročniku predstavljene dejavnosti omogočajo smiselno, aktivno učenje ter nudijo možnosti za povezovanje med različnimi področji.

Dostopnost