Založništvo

Letnik XXVIII (2017), številka 3-4: Education and the American Dream.


Urednik(i): Sardoč, Mitja


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2017


Obseg: 222 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Mitja Sardoč (ur.) (2017). Šolsko polje XXVIII (2017), 3-4: Education and the American Dream, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2017/1581_6044_3-4-2017.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost