Založništvo

Letnik XXIII (2012), številka 1-2: Educational Sciences and their Concepts.


Urednik(i): Janez Kolenc Gregorčič


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2012


Obseg: 296 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Kolenc Gregorič, Janez (ur.) (2012). Šolsko polje XXIII (2012), 1-2: Educational Sciences and their Concepts, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2012/1581_6044_1-2-2012.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost