Založništvo

Letnik XXIV (2013), številka 5-6: Enake (izobraževalne) možnosti in družbena (ne)enakost.


Urednik(i): Sardoč, Mitja


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2013


Obseg: 182 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Sardoč, Mitja (ur.) (2013). Šolsko polje XXIV (2013), 5-6: Enake (izobraževalne) možnosti in družbena (ne)enakost, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2013/1581_6044_5-6-2013.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost