Založništvo

Letnik XXVIII (2017), številka 1-2: Etika in šola.


Urednik(i): Sardoč, Mitja, Šimenc, Marjan


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2017


Obseg: 208 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Šimenc, Marjan, in Mitja Sardoč (ur.) (2017). Šolsko polje XXVIII (2017), 1-2: Etika in šola, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost