Založništvo

Letnik XXV (2014), številka 5-6: Evidence from the Pisa on Educational Quality in Slovenia and Other Countries.


Urednik(i): Štraus, Mojca


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2014


Obseg: 176 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štraus, Mojca (ur.) (2014). Šolsko polje XXV (2014), 5-6: Evidence from the PISA Study on Educational Quality in Slovenia and Other Countries, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2014/1581_6044_5-6-2014.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost