Založništvo

Fanika Krajnc-Vrečko (ur.), Primož Trubar, Ta celi Novi testament II (1582), Zbrana dela Primoža Trubarja VII.


Urednik(i): Fanika Krajnc-Vrečko


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Obseg: 534 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-212-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-213-7


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Krajnc-Vrečko, F. (ur.). (2014). Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. VII): Primož Trubar, Ta celi Novi testament II (1582). Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-212-0

MLA:
Krajnc-Vrečko, Fanika, ur. Zbrana dela Primoža Trubarja (vol. VII): Primož Trubar, Ta celi Novi testament II (1582). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2014.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-212-0>


VII. knjiga Zbranih del Primoža Trubarja prinaša kritično edicijo »zadnje roke« Trubarjevega bibličnega prevoda Novega testamenta (pisma, 1582), katerega je reformator štel za svojo najuspešnejšo prevajalsko storitev sploh. Večjega odstopanja od izhodiščne zasnove ekdotike Zbranih del Primoža Trubarja ni.