Založništvo

Govorniške predavaje. Priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata.


Avtor(ji): Janja Žmavc


Vrsta gradiva: univerzitetni učbenik


Leto izdaje: 2013


Obseg: 118 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-161-1


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-162-8


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Žmavc, J. (2013). Govorniške predvaje. Priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-161-1

MLA:
Žmavc, Janja. Govorniške predvaje. Priročnik za sestavljanje besedil na osnovi antičnih progymnásmata. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-161-1


Priročnik, ki je pred vami, je nastal kot rezultat večletnih izkušenj s poučevanjem retorike in argumentacije na različnih slovenskih univerzah kakor tudi skoraj desetletnega raziskovanja retorike in argumentacije, njunih teoretskih konceptov, historičnih vidikov ter še zlasti pomena in vloge, ki ga imata oziroma naj bi ga imeli v sodobnem javnem diskurzu.
Priročnik je zasnovan tako, da v osrednjem delu v dvanajstih kratkih poglavjih obravnava posamezne antične govorniške predvaje ali progymnásmata. Praktične naloge, ki so sestavni del omenjenih poglavij, v svoji strukturi, funkciji in rabi jezikovnih strategij v glavnem ohranjajo antično podobo, torej tudi starogrške in latinske strokovne izraze, ki so transliterirani in opremljeni z naglasi. V luči aktualizacije smo vaje priredili le na ravni vsebine, to je na ravni izbora tem, ki jih predlagamo pri reševanju posameznih nalog. Pri tem moramo poudariti, da to, kar je danes ohranjeno od antičnih govorniških predvaj, niso priročniki z vajami za učence, temveč priročniki z navodili za učitelje govorništva. Zato so tovrstna besedila drugačna od tega, kar predstavljamo v našem prikazu. Predvsem gre za bolj ali manj strnjena besedila, ki tematko obravnavajo sicer v zelo jasni strukturi, a niso zasnovana kot neposredna navodila za pisanje, temveč kot nasveti za poučevanje. Pričujoči priročnik je zasnovan nekoliko drugače, saj neposredno nagovarja »učenko« ali »učenca« oziroma posameznico ali posameznika, ki bi se želela izuriti v tovrstni veščini.

Dostopnost