Založništvo

Letnik XXVII (2016), številka 3-4: IEA ICILS in druge sodobne teme.


Urednik(i): Klemenčič Mirazchiyski, Eva


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2016


Obseg: 260 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva (ur.) (2016). Šolsko polje XXVII (2016), 3-4: IEA ICILS in druge sodobne teme, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2016/1581_6044_3-4-2016.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost