Založništvo

Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog.


Urednik(i): Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva: strokovna monografija


Leto izdaje: 2013


Obseg: 88 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-196-3


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-195-6


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Šterman Ivančič, K. (ur.) (2013). Izhodišča merjenja finančne matematične v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-196-3
MLA:
Šterman Ivančič, Klaudija ur. Izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-196-3>


V pričujoči publikaciji predstavljamo izhodišča merjenja finančne pismenosti v raziskavi PISA 2012, s primeri nalog, ki so bili uporabljeni v predraziskavi omenjene študije. Na začetku na kratko predstavljamo organizacijske značilnosti raziskave na mednarodni in nacionalni ravni ter vzroke za vse večje zanimanje mednarodnih organizacij za ugotavljanje finančne pismenosti mladih. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo strokovna izhodišča merjenja finančne pismenosti, na podlagi katerih so oblikovane naloge. Podrobneje predstavljamo tri temeljne dimenzije, in sicer vsebino (denar in transakcije, načrtovanje in upravljanje financ, tveganje in dobiček ter finančni zemljevid), kognitivne procese (prepoznavanje finančnih podatkov, razčlenjevanje podatkov znotraj finančnega konteksta, vrednotenje finančnih vprašanj in uporaba finančnega znanja in razumevanja) ter kontekst (izobraževalni in delovni, domači in družinski, osebni in družbeni). V okviru tega poglavja predstavljamo tudi določene nekognitivne dejavnike, ki so prav tako pomembni pri ugotavljanju finančne pismenosti mladih (npr. vedenjski vzorci, odnos do finančnih zadev ipd.). Ker je poglaviten cilj pričujoče publikacije raba le-te pri približevanju uporabe znanja v konkretnih problemsko zasnovanih situacijah učencem in dijakom, ob koncu navajamo še konkretne naloge, ki so bile s tega področja objavljene s strani organizacije OECD. Naloge zajemajo tako uvodno besedilo kot vprašanja ter kodirno shemo za ugotavljanje pravilnih in napačnih odgovorov.

Dostopnost