Založništvo

Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog.


Urednik(i): Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva: strokovna monografija


Leto izdaje: 2013


Obseg: 156 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-200-7


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-199-4


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Šterman Ivančič, K. (ur.) (2013). Izhodišča merjenja bralne matematične v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-200-7
MLA:
Šterman Ivančič, Klaudija ur. Izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-200-7>


V pričujoči publikaciji predstavljamo izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2012, s primeri nalog, ki so bili uporabljeni tako v predraziskavi kot v glavnem zajemu podatkov omenjene študije. Na začetku na kratko predstavljamo organizacijske značilnosti raziskave na mednarodni in nacionalni ravni. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo strokovna izhodišča merjenja matematične pismenosti, na podlagi katerih so oblikovane naloge. Podrobneje predstavimo tri temeljne dimenzije, in sicer matematične vsebine (spremenljivke in odnosi, količine, verjetnost in delo s podatki, liki in telesa), procese (interpretiranje, uporaba, formuliranje) ter kontekste (družbeni, poklicni, osebni in znanstveni). V naslednji poglavjih predstavljamo tudi nekatere motivacijske dejavnike matematične pismenosti ter vprašalnik za dijakinje in dijake, s pomočjo katerega jih ugotavljamo. Ker je poglaviten cilj pričujoče publikacije raba le-te pri približevanju uporabe znanja v konkretnih problemsko zasnovanih situacijah učencem in dijakom, ob koncu navajamo še konkretne naloge, ki so bile s tega področja objavljene s strani organizacije OECD. Naloge zajemajo tako (stimulus) uvodno besedilo kot vprašanja ter kodirno shemo za ugotavljanje pravilnih in napačnih odgovorov.

Dostopnost