Založništvo

Letnik XXIX (2018), številka 3-4: K paradigmam raziskovanja vzgoje in izobraževanja.


Urednik(i): Valerija Vendramin


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 242 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Valerija Vendramin (ur.) (2018). Šolsko polje XXIX, 3-4: K paradigmam raziskovanja vzgoje in izobraževanja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2018/1581_6044_3-4-2018.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost