Založništvo

Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno: tradicionalne kitajske teorije države.


Avtor(ji): Jana S. Rošker


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2014


Obseg: 190 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-205-2


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-206-9


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Rošker S., Jana. (2014). Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno. Tradicionalne kitajske teorije države.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-205-2
MLA:
Rošker S., Jana. Kjer vlada sočlovečnost, je ljudstvo srečno. Tradicionalne kitajske teorije države. Pedagoški inštitut, 2014.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-205-2>


Jana S. Rošker je v pričujoči knjigi natančno raziskala posebnosti tradicionalnih kitajskih teorij države in z njimi sovpadajočih ideologij. Pri tem se je osredotočila predvsem na najvplivnejše struje v klasični kitajski idejni zgodovini, zlasti na državotvorni konfucianizem. Ta je (po dinastiji Han, 206.–220 pr. n. št) predstavljal osrednjo uradno državno doktrino, ki je prevladovala skozi celotni zgodovinski proces tradicionalne in predmoderne Kitajske. Poleg tega pa bralcem in bralkam predstavi tudi analizo drugih pomembnih diskurzov na tem področju, kot na primer državne teorije osrednjih predstavnikov moistične, nomenalistične in legalistične šole. Knjiga vsebuje tudi obsežno predstavitev daoističnih pristopov, ki so bili v glavnem opredeljeni z negacijo državnih inštitucij.

Dostopnost