Založništvo

letnik XXIII, številka 5-6, 2012: Koncepti v vzgoji in izobraževanju.


Urednik(i): Darko Štrajn, Eva Klemenčič


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2012


Obseg: 160 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štrajn, Darko, Klemenčič, Eva (ur.) (2012). Šolsko polje XXIII (2012), 5-6: Koncepti v vzgoji in izobraževanju, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2012/1581_6044_5-6-2012.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.