Založništvo

Letnik XXXI (2020), številka 1-2: Bralna (ne)pismenost in PISA.


Urednik(i): Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2020


Obseg: 252 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581–6044


Način citiranja:


APA
Šolsko polje, XXXI(1-2). doi:10.32320/1581-6044.31(1-2).

CHICAGO
Šolsko polje XXXI, no. 1-2 (2020). doi:10.32320/1581-6044.31(1-2).

MLA
Šolsko polje, vol. XXXI, no. 1-2. doi:10.32320/1581-6044.31(1-2).


Dostopnost