Založništvo

Letnik XXII (2011), številka 3-4: Na poti posodobljenih raziskovanj spola v vzgoji in izobraževanju.


Urednik(i): Valerija Vendramin


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2011


Obseg: 236 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Vendramin, Valerija (ur.) (2011). Šolsko polje XXII (2011), 3-4: Na poti posodobljenih raziskovanj spola v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2011/1581_6044_3-4-2011.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost