Založništvo

Letnik XXVI (2015), številka 3-4: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta.


Urednik(i): Šimenc, Marjan


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2015


Obseg: 250 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Šimenc, Marjan (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 3-4: Ob petdeseti obletnici Pedagoškega inštituta, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2015/1581_6044_3-4-2015.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost