Založništvo

Letnik XXII (2011), številka 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti II.


Urednik(i): Eva Klemenčič


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2011


Obseg: 288 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva (ur.) (2011). Šolsko polje XXII (2011), 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti II, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2011/1581_6044_1-2-2011.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost