Založništvo

Letnik XXIII (2012), številka 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti III.


Urednik(i): Eva Klemenčič


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2012


Obseg: 302 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva (ur.) (2012). Šolsko polje XXIII (2012), 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti III, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2012/1581_6044_3-4-2012.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost