Založništvo

letnik XXIV, številka 3-4, 2013: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti IV.


Urednik(i): Eva Klemenčič, Mojca Rožman


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2013


Obseg: 236 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva, Rožman, Mojca (ur.) (2013). Šolsko polje XXIV (2013), 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti IV, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2013/1581_6044_3-4-2013.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.