Založništvo

letnik XXV, številka 1-2, 2014: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti V.


Urednik(i): Eva Klemenčič, Oliver Ilievski


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2014


Obseg: 238 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, Eva, Ilievski, Oliver (ur.) (2014). Šolsko polje XXV (2014), 1-2: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti V, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2014/1581_6044_1-2-2014.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.