Založništvo

Letnik XXI (2010), številka 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti.


Urednik(i): Eva Klemenčič


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2010


Obseg: 248 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Klemenčič, E. (ur.) (2010). Šolsko polje XXI (2010), 3-4: Od otroštva do novejših strategij šole in znanosti, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2010/1581_6044_3-4-2010.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost