Založništvo

Letnik XXII (2011), številka 5-6: PISA in ICCS.


Urednik(i): Mojca Štraus, Marjan Šimenc


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2011


Obseg: 250 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štraus, Mojca, Šimenc, Marjan (ur.) (2011). Šolsko polje XXII (2011), 5-6: PISA in ICCS, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2011/1581_6044_5-6-2011.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost