Založništvo

Letnik XXVII (2016), številka 5-6: Pravičnost, neoliberalizem in izobraževanje.


Urednik(i): Štremfel, Urška


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2016


Obseg: 238 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štremfel, Urška (ur.) (2016). Šolsko polje XXVII (2016), 5-6: Pravičnost, neoliberalizem in izobraževanje, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2016/1581_6044_5-6-2016.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost