Založništvo

(Pre)drzna Slovenija.


Urednik(i): Igor Ž. Žagar, Anej Korsika


Vrsta gradiva: strokovna monografija


Leto izdaje: 2011


Obseg: 444 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-108-6


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-109-3


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Žagar, Igor Ž., Korsika, A. (ur.) (2012). (Pre)drzna Slovenija. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-108-6

MLA:
Žagar, Igor Ž., Korsika, Anej, ur. (Pre)drzna Slovenija. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-108-6>


E-knjiga je del razprave o Nacionalnem programu visokega šolstva (NPVŠ) in Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (RISS), ki ju je pod skupnim imenom Drzna Slovenija (ime je ne najbolj duhovita pogruntavščina tedanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja Golobiča) Državni zbor Republike Slovenije sprejel maja 2012. Natančneje, tistega dela razprave, ki je Drzni Sloveniji nasprotovala.
E-knjiga sestoji iz štirih poglavij. V prvem boste našli komentarje na prvo različico RISS, ki se je v svojih začetkih imenovala NRIP, Nacionalni raziskovalni in inovacijski program (našli jo boste v 3. poglavju).
Drugo poglavje je brez dvoma osrednje poglavje (Pre)drzne Slovenije. Prinaša namreč prispevke z istoimenskega posveta, ki ga je Odbor za zaščito visokošolskega in znanstvenega dela 6. oktobra organiziral v ljubljanskem Mestnem muzeju.
Tretje poglavje prinaša dokumente, o katerih smo (kritično) pisali in govorili, od resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010, pa do dokumentov, ki si želijo začrtovati razvoj znanosti in visokega šolstva do leta 2020.
In na koncu, v četrtem poglavju, boste našli nekaj spremljevalnega, tudi propagandnega, gradiva ob posvetu v Mestnem muzeju. Verjetno najzanimivejši je magnetogram radijske Intelekte, ki je nastala že po posvetu, ko so se pojavili nekateri novi dokumenti.

Posnetek posveta (Pred)drzna Slovenija.

Dostopnost