Založništvo

Letnik XXIX (2018), številka 5-6: Radicalization, Violent Extremism and Conflicting Diversity.


Urednik(i): Mitja Sardoč, Tomaž Deželan


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 176 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Mitja Sardoč in Tomaž Deželan (ur.) (2018). Šolsko polje XXIX, 5-6: Radicalization, Violent Extremism and Conflicting Diversity, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2018/1581_6044_5-6-2018.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost