Založništvo

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju.


Urednik(i): Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2019


Obseg: 274 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-311-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-312-7


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Žagar, I. Ž., Mlekuž, A. (ur.) (2019). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-311-0
MLA:
Žagar, Igor Ž., Mlekuž, Ana, ur. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-311-0>


25. septembra 2018 je v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU potekala že 3. nacionalna znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«. Na konferenci je bilo predstavljenih 75 prispevkov v sedmih sekcijah (Šola in družba, Izobraževalne politike, Evalvacija in zagotavljanje kakovosti, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev, Učenje, poučevanje in socialni odnosi v šoli in Inovativni pristopi k učenju in poučevanju), udeležilo pa se je je 144 zainteresiranih posameznikov in posameznic.

Kot plenarna predavatelja sta nastopila prof. dr. Tone Kvernbekk, Univerza v Oslu, ki je predavala na temo Evidence-based practice: wishful thinking?, in prof. dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL, s predavanjem Vzgoja za nevednost.

Za objavo razširjenih prispevkov s konference, z vsem potrebnim znanstvenim aparatom, se je odločilo 14 avtorjev in avtoric, in sicer 4 v kategoriji strokovnih prispevkov in 10 v kategoriji znanstvenih prispevkov. Število se morda zdi majhno in vendar prispevki dokaj enakomerno in reprezentativno »pokrivajo« večino tem, naslovljenih na konferenci: od mobilnosti Erasmus+ in strokovnih usposabljanj na področju VIZ v tujini, internacionalizacije šole doma in v tujini, učenja tujih jezikov in odprtega kurikula, preko problema »akademskega pisanja«, vloge vrtcev in osnovnih šol v vseživljenskem učenju in mednarodnih razvrstilnih lestvic, pa vse do vloge medijev pri konstruiranju družbene realnosti in retoričnosti učiteljeve avtoritete.

Dostopnost