Založništvo

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes.


Urednik(i): Mitja Sardoč, Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Vrsta gradiva: strokovna monografija


Leto izdaje: 2017


Obseg: 156 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-264-9


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-265-6


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:

Sardoč, M., Žagar, I. Ž., Mlekuž, A. (ur.) (2017). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-264-9

MLA:

Sardoč, Mitja, Žagar, Igor Ž., Mlekuž, Ana, ur. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-264-9>


Aktualne probleme in izzive v raziskovanju v vzgoji in izobraževanju v veliki meri uspešno presega vse večja interdisciplinarnost v raziskovanju. Pedagogika in andragogika, razvojna in socialna psihologija, filozofija vzgoje, sociologija edukacije, kulturologija, študije spolov, etnične in migracijske študije, management v vzgoji in izobraževanju, lingvistika in teorija diskurza, antropologija itn. so pomembno prispevali k revitalizaciji raziskovanja v vzgoji in izobraževanju. Pred vami je torej zbornik nekaterih strokovnih prispevkov, predstavljenih na 1. nacionalni znanstveni konferenci Raziskovanje v vzgoji izobraževanju danes?. Zbornik sledi vrstnemu redu tematskih sklopov na konferenci (Šola in družba; Politike, enakost in evalvacija; Učitelji, pedagoški delavci in pedagoški proces; Učna (ne)uspešnost).

Dostopnost