Založništvo

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja.


Urednik(i): Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2020


Obseg: 414 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-324-0


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-325-7


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA
Žagar, I. Ž., Mlekuž, A. (ur.) (2020). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-324-0

MLA

Žagar, Igor Ž., Mlekuž, Ana, ur. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-324-0>


V prostorih Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU je 18. in 19. septembra 2019 potekala 4. nacionalna znanstvena konferenca »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«. Na konferenci je bilo predstavljenih 96 prispevkov (60 znanstvenih in 37 strokovnih) v sedmih sekcijah (Izobraževalne politike, Evalvacija in zagotavljanje kakovosti, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev, Učenje in poučevanje, Inovativni pristopi k učenju in poučevanju in Socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju), udeležilo pa se je je 161 zainteresiranih posameznikov in posameznic. To je bila do sedaj največja in najbolje obiskana konferenca, ki jo skupaj organiziramo Pedagoški inštitut, SLODRE in CMEPIUS.

Kot plenarna predavatelja sta nastopila dr. Paul Stubbs, Ekonomski inštitut v Zagrebu, s predavanjem Inequality, Poverty and Education in the Post-Yugoslav space: from immobility to inclusion, in prof. dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je predaval na temo Raziskovanje edukacije in edukacijske politike. Recenzijski postopek je uspešno prestalo 23 razširjenih prispevkov s konference, in sicer 4 v kategoriji strokovnih prispevkov in 19 v kategoriji znanstvenih prispevkov. Glede na skupno število predstavljenih prispevkov se številka morda ne zdi velika, vsekakor pa dokaj reprezentativno naslavljajo večino tem, ki jim je konferenca posvetila svojo pozornost. 

Vsebina ⎜Contents

Igor Ž. Žagar ▪︎ Uvod
Pavel Zgaga ▪︎ Raziskovanje edukacije in edukacijske politike, ali o razmerju ‘kraljev’ in ‘filozofov’
Paul Stubbs ▪︎ Inequality, Poverty and Education in the Post-Yugoslav Space: from immobility to inclusion?

Znanstveni prispevki

Inovativni pristopi k učenju in poučevanju

Izobraževalne politike

 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev

 

Socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju

 

Strokovni prispevki

Evalvacija in zagotavljanje kakovosti

 

Inovativni pristopi k učenju in poučevanju

 

Profesionalni razvoj pedagoških delavcev

 

Učenje in poučevanje

 

***
Povzetki ▪︎ Summaries
O avtorjih

Dostopnost