Založništvo

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju.


Urednik(i): Mitja Sardoč, Igor Ž. Žagar, Ana Mlekuž


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 306 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-279-3


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-280-9


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Sardoč, M., Žagar, I. Ž., Mlekuž, A. (ur.) (2018). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-279-3
MLA:
Sardoč, Mitja, Žagar, Igor Ž., Mlekuž, Ana, ur. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2018.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-279-3>


Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju (kot tudi raziskovanje nasploh) je v zadnjih nekaj desetletjih postalo osrednji katalizator sprememb in vir najpomembnejših inovacij. Kot redni spremljevalec šolskih reform ter ostalih sistemskih sprememb na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja ostaja raziskovanje (tako v Sloveniji kakor tudi ostalih razvitih državah) ključen dejavnik procesa zagotavljanja kakovosti. Vse večja vpetost raziskovanja t. i. “šolskega polja” v mednarodni prostor hkrati potrjuje teoretično upravičenost in praktično nujnost sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, ki presega okvire posameznih znanstvenih disciplin. Sočasno z njegovo osrednjo “sistemsko” vlogo tako v procesu vzgoje in izobraževanja kot tudi v družbi nasploh je posebna pozornost snovalcev politik ter širše strokovne javnosti in samih raziskovalcev namenjena tudi problematiki etične ozaveščenosti. Povečana senzibilnost za družbeno odgovornost znanosti ter s tem povezana prizadevanja so v ospredje postavila etično razsežnost raziskovalnega dela. Horizont mišljenja (in razumevanja) problematike raziskovanja v vzgoji in izobraževanju tako ni več ujet v diskurz politične korektnosti, ki nekatere izmed temeljnih problemov, izzivov in dilem – tudi zaradi svoje enoznačne retorike – v veliki meri zaobide.

Dostopnost