Založništvo

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem.


Avtor(ji): Aleš Gabrič


Vrsta gradiva: znanstvena monografija


Leto izdaje: 2009


Obseg: 192 strani


ISBN-13 (PDF): 978-961-270-016-4


ISBN-13 (HTML): 978-961-270-016-4


Povezava: PDF HTML


Način citiranja:


APA:
Gabrič, A. (2009). Sledi šolskega razvoja na Slovenskem. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-016-4

MLA:
Gabrič, Aleš. Sledi šolskega razvoja na Slovenskem. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009.
<https://www.doi.org/10.32320/978-961-270-016-4>


Zgodovina šolstva je šla na Slovenskem skozi različno intenzivna obdobja, vsekakor pa sodi med tiste zgodovinske panoge, ki ji je posvečene precej pozornosti v slovenskem zgodovinopisju. Pričujoče delo je moja druga monografija iz tematike šolske zgodovine, deli pa med seboj po strukturi nista primerljivi. Medtem ko je bila v nekaj let stari monografiji Šolska reforma 1953—1962 (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2006) časovno in vsebinsko zajeta konkretna tema, ki je bila prvič deležna obširnejše znanstvene analize, gre v tokratnem delu za prikaz že doseženega vedenja iz šolske zgodovine, predstavljenega na nov zaokrožen in pregleden način.

Dostopnost