Založništvo

Letnik XX (2009), številka 1-2: Smo lahko zadovoljni? Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi raziskavo OECD PISA.


Urednik(i): Mojca Štraus


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2009


Obseg: 186 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štraus, M. (ur.) (2009). Šolsko polje XX (2009), 1-2: Smo lahko zadovoljni? Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi raziskavo OECD PISA,Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2009/1581_6044_1-2-2009.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji


Dostopnost