Založništvo

Letnik XX (2009), številka 3-4: So slovenski učenci pripravljeni na prihodnost? Kompetence slovenskih učencev skozi raziskavo OECD PISA.


Urednik(i): Mojca Štraus


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2009


Obseg: 154 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Štraus, M. (ur.) (2009). Šolsko polje XX (2009), 3-4: So slovenski učenci pripravljeni na prihodnost? Kompetence slovenskih učencev skozi raziskavo OECD PISA, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2009/1581_6044_3-4-2009.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost