Založništvo

Letnik XXVII (2016), številka 1-2: Social and Emotional Aspects of Teaching and Learning.


Urednik(i): Vidmar, Maša


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2016


Obseg: 222 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Maša Vidmar (ur.) (2016). Šolsko polje XXVII (2016), 1-2: Social and Emotional Aspects of Teaching and Learning, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2016/1581_6044_1-2-2016.pdf (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost