Založništvo

letnik XXI, številka 1-2, 2010: Šolsko polje.


Urednik(i): Darko Štrajn


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2010


Obseg: 244 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Šolsko polje XXI (2010), 1-2, Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2010/1581_6044_1-2-2010.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.