Založništvo

Letnik XXVI (2015), številka 5-6: Tendence v muzejski pedagogiki.


Urednik(i): Rajka Bračun Sova, Darko Štrajn


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2015


Obseg: 194 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Bračun Sova, Rajka, in Štrajn, Darko (ur.) (2015). Šolsko polje XXVI (2015), 5-6: Tendence v muzejski pedagogiki, Pedagoški inštitut,  https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/5-6-2015/1581_6044_5-6-2015.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost