Založništvo

Letnik XXIX (2018), številka 1-2: The Language of Neoliberal Education.


Urednik(i): Sardoč, Mitja


Vrsta gradiva: znanstvena revija


Leto izdaje: 2018


Obseg: 160 strani


Povezava: PDF HTML


ISSN: 1581-6044


Način citiranja:


Mitja Sardoč (ur.) (2018). Šolsko polje XXIX (2018), 1-2: The Language of Neoliberal Education, Pedagoški inštitut, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2018/1581_6044_1-2-2018.pdf  (datum dostopa do spletne strani), stran v izdaji.


Dostopnost